Menu — Tsujita Seito Masamune Dandan Noodles

Set Menu

Seito Tantanmen with Soup & Small Mapo Tofu Rice Set

Seito Tantanmen & Small Mapo Tofu Rice Set

Masamune Tantanmen with Soup & Small Mapo Tofu Rice Set

Masamune Tantanmen & Small Mapo Tofu Rice Set

Rice

More Rice

Small Mapo Tofu Rice

toppingu_seito

Buta-Shabu (Pork) • Cheese • Cilantro • Onsen Egg